5.39. c) cos alpha = – 1/3 * i * t * g * alpha = – 2sqrt(2); sin alpha + cos alpha = 1 1/3; tg alpha+ctg alpha=2 1 6 , , który spełnia następujące warunki: b) sin alpha = – 2/(sqrt(5)) * i * cos a = (sqrt(5))/5 d) tg * alpha = sqrt(6) * i * c * t * g * alpha = (sqrt(6))/12 Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta a w położeniu standardowym?

5.39. c) cos alpha = – 1/3 * i * t * g * alpha = – 2sqrt(2); sin alpha + cos alpha = 1 1/3; tg alpha+ctg alpha=2 1 6 , , który spełnia następujące warunki: b) sin alpha = – 2/(sqrt(5)) * i * cos a = (sqrt(5))/5 d) tg * alpha = sqrt(6) * i * c * t * g * alpha = (sqrt(6))/12 Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta a w położeniu standardowym?