...

5.39. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. 7x-3y 5x-y x+y 3 2 3(x-1)=5(y+1) a) 5 c) 1-0,3(x-2)=x+1 5 1,5 y-3 4x+9 4 20 x-5y 1 2x-3y-1-2 3 1-y- 3x-2y 5 1 X= b) 2 2 3y 1 2 X= 4 3y-5x 3 5= (2x-3y)+5 41 2 d)

5.39. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. 7x-3y 5x-y x+y 3 2 3(x-1)=5(y+1) a) 5 c) 1-0,3(x-2)=x+1 5 1,5 y-3 4x+9 4 20 x-5y 1 2x-3y-1-2 3 1-y- 3x-2y 5 1 X= b) 2 2 3y 1 2 X= 4 3y-5x 3 5= (2x-3y)+5 41 2 d)

Zobacz!