...

5.4. Podaj trzy przykłady par liczb spełniających dane równanie. Następnie w pro stokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres równania i zaznacz na nim punkty, których współrzędne są równe tym parom liczb. a) – 3x + 5y = 10 b) 0x – 3y = 9 c) 4x + 0y = – 12 d) 5x – 4y = 0 . )

5.4. Podaj trzy przykłady par liczb spełniających dane równanie. Następnie w pro stokątnym układzie współrzędnych naszkicuj wykres równania i zaznacz na nim punkty, których współrzędne są równe tym parom liczb. a) – 3x + 5y = 10 b) 0x – 3y = 9 c) 4x + 0y = – 12 d) 5x – 4y = 0 . )

Zobacz!