5.5. Które z poniższych równań opisują tę samą prostą? a) 12x – 9y = 21 1 1/4 * x – 1/4 * y = 5 d) 1- b) y = 5x – 20 e) y = 1 1/3 * x – 2 1/3 4/3 * x – 1/3 * y – 2 1/3 = 0 f) 0.5x – 0, 1y – 2 = 0

5.5. Które z poniższych równań opisują tę samą prostą? a) 12x – 9y = 21 1 1/4 * x – 1/4 * y = 5 d) 1- b) y = 5x – 20 e) y = 1 1/3 * x – 2 1/3 4/3 * x – 1/3 * y – 2 1/3 = 0 f) 0.5x – 0, 1y – 2 = 0