...

5.6. Zapisz każdą z poniższych wypowiedzi w postaci równania a, b, c in mathcal Z Z. a) Różnica liczb xiy wynosi –3. b) Podwojona liczba x jest 4 razy większa od liczby y. c) Suma liczb xiy jest o 3 większa od różnicy tych liczb. d) Różnica podwojonej liczby x oraz 50% liczby y jest równa 33 1 3 \% ax + by = c , gdzie sumy tych liczb.

5.6. Zapisz każdą z poniższych wypowiedzi w postaci równania a, b, c in mathcal Z Z. a) Różnica liczb xiy wynosi –3. b) Podwojona liczba x jest 4 razy większa od liczby y. c) Suma liczb xiy jest o 3 większa od różnicy tych liczb. d) Różnica podwojonej liczby x oraz 50% liczby y jest równa 33 1 3 \% ax + by = c , gdzie sumy tych liczb. 

Zobacz!