...

5.7. Podaj przykład równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi x i y, którego rozwiązania możemy opisać jako pary liczb mające postać: a) (x,5x-7 ), x in R d) (x,6x),x in R b) (9,y),y in R e) (4y-1,y),y in R c) (x,-2),x in R f)

5.7. Podaj przykład równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi x i y, którego rozwiązania możemy opisać jako pary liczb mające postać: a) (x,5x-7 ), x in R d) (x,6x),x in R b) (9,y),y in R e) (4y-1,y),y in R c) (x,-2),x in R f) 

Zobacz!