...

5.8. Opisz wszystkie pary liczb (x, y) spełniające równanie: a) 2x + 3y = 5 d) 4x – 0y = 7 b) e) 0x – 10y = 2 6 – y = 3 c) – 5x + 6y = 0 f) – 2x + 4y = 8 . wykresem równania pierwszego ax + by = c , gdzie a,b,c in Z,

5.8. Opisz wszystkie pary liczb (x, y) spełniające równanie: a) 2x + 3y = 5 d) 4x – 0y = 7 b) e) 0x – 10y = 2 6 – y = 3 c) – 5x + 6y = 0 f) – 2x + 4y = 8 . wykresem równania pierwszego ax + by = c , gdzie a,b,c in Z,

Zobacz!