5.4. W prostokącie ABCD przekątne mają długość 4 cm i przecinają się pod kątem: a) 60 degrees Oblicz odległość punktu B od przekątnej AC. b) 45 degrees c) . 30 degrees

5.4. W prostokącie ABCD przekątne mają długość 4 cm i przecinają się pod kątem: a) 60 degrees Oblicz odległość punktu B od przekątnej AC. b) 45 degrees c) . 30 degrees