5.5. Wyznacz kąt az, alpha in(0^ ,90^ ), wiedząc, że: e) tg * alpha = sqrt(3) f) sin a = (sqrt(2))/2 g)

5.5. Wyznacz kąt az, alpha in(0^ ,90^ ), wiedząc, że: e) tg * alpha = sqrt(3) f) sin a = (sqrt(2))/2 g)