...

5.43. Wykresy funkcji liniowych f(x)=(m-n)x-5n+m oraz 9(x)=-3x+3m-8n-2 przecinają oś OY w tym samym punkcie. Do wykresu funkcji fnależy punkt A(-7,-20). Oblicz min. 164 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 1. Zakres rozszerzony

5.43. Wykresy funkcji liniowych f(x)=(m-n)x-5n+m oraz 9(x)=-3x+3m-8n-2 przecinają oś OY w tym samym punkcie. Do wykresu funkcji fnależy punkt A(-7,-20). Oblicz min. 164 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 1. Zakres rozszerzony

Zobacz!