...

5.44. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. ((x-4)(x+4)=(x+2)²-y a) 2x-y_x-y-1 2 3 b) ((x-2)-2(x-2y)-1-(3-x)(3+x) |2x+y=4 c) x-1 y+1 3 =1 (2x-1)-(3y+1)=(2x-3y) (2x+3y)-32 d) [(3x-2y)(3x+2y)-9(x-1)(x+1)=x-y-4(y 2) (y+2) y-2 x-2 3 3

5.44. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. ((x-4)(x+4)=(x+2)²-y a) 2x-y_x-y-1 2 3 b) ((x-2)-2(x-2y)-1-(3-x)(3+x) |2x+y=4 c) x-1 y+1 3 =1 (2x-1)-(3y+1)=(2x-3y) (2x+3y)-32 d) [(3x-2y)(3x+2y)-9(x-1)(x+1)=x-y-4(y 2) (y+2) y-2 x-2 3 3

Zobacz!