5.45. Suma a drugą zmniejszymy o 20%, to ich suma zmniejszy się o 52. Co to za liczby?

5.45. Suma a drugą zmniejszymy o 20%, to ich suma zmniejszy się o 52. Co to za liczby?