...

5.46. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora. a) 2* cos 120^ +4* tg 210^ * sin 120^ c) cos 210^ * ctg 210^ +sin 315^ * cos 315^ e) sin 180 degrees + cos 90 degrees + cos 180 degrees + sin 270 degrees b) 3* tg 225^ * cos 300^ +sin 150^ d) sin 150^ * tg 225^ +sin^ 2 300^

5.46. Oblicz bez użycia tablic trygonometrycznych i kalkulatora. a) 2* cos 120^ +4* tg 210^ * sin 120^ c) cos 210^ * ctg 210^ +sin 315^ * cos 315^ e) sin 180 degrees + cos 90 degrees + cos 180 degrees + sin 270 degrees b) 3* tg 225^ * cos 300^ +sin 150^ d) sin 150^ * tg 225^ +sin^ 2 300^

Zobacz!