...

5.47. Wiedząc, że alpha epsilon(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) , doprowadź poniższe wyrażenia do najprostszej postaci. a) sin(180 degrees – alpha) * cos(90 degrees + alpha) – cos^2 (180 degrees – alpha); sin(90^ + alpha)* t B (180^ – alpha)+cos(180^ – alpha)* ctg(90^ + alpha) b ) c) cos(90 degrees – alpha) * sin(180 degrees – alpha) – sin(90 degrees – alpha) * cos(180 degrees – alpha) d) tg * (90 degrees + alpha) * t * g * (180 degrees – alpha) + ctg * (90 degrees – alpha) * t * g * (90 degrees – alpha)

5.47. Wiedząc, że alpha epsilon(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) , doprowadź poniższe wyrażenia do najprostszej postaci. a) sin(180 degrees – alpha) * cos(90 degrees + alpha) – cos^2 (180 degrees – alpha); sin(90^ + alpha)* t B (180^ – alpha)+cos(180^ – alpha)* ctg(90^ + alpha) b ) c) cos(90 degrees – alpha) * sin(180 degrees – alpha) – sin(90 degrees – alpha) * cos(180 degrees – alpha) d) tg * (90 degrees + alpha) * t * g * (180 degrees – alpha) + ctg * (90 degrees – alpha) * t * g * (90 degrees – alpha)

Zobacz!