...

5.46. Wyznacz dwie liczby naturalne x, y, które spełniają równanie: c) x²-9y²=13 b) 4x²-y²=7 b) 5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań 165

5.46. Wyznacz dwie liczby naturalne x, y, które spełniają równanie: c) x²-9y²=13 b) 4x²-y²=7 b) 5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań 165

Zobacz!