...

5.47. Liczba naturalna o jest o 3 większa od podwojonej liczby naturalnej b. Jeśli od liczby b odejmiemy 1, to otrzymana różnica będzie trzy razy mniejsza od liczby a. Wyznacz liczby ai b

5.47. Liczba naturalna o jest o 3 większa od podwojonej liczby naturalnej b. Jeśli od liczby b odejmiemy 1, to otrzymana różnica będzie trzy razy mniejsza od liczby a. Wyznacz liczby ai b

Zobacz!