...

5.49. Znajdź ułamek mający następującą własność jeśli do licznika tego ułamka dodamy 3, a do mianownika dodamy 1, to otrzymamy liczbę równą 1 Jeśli nato- miast od licznika odejmiemy 5, a od mianownika 3, to otrzymamy liczbę równą

5.49. Znajdź ułamek mający następującą własność jeśli do licznika tego ułamka dodamy 3, a do mianownika dodamy 1, to otrzymamy liczbę równą 1 Jeśli nato- miast od licznika odejmiemy 5, a od mianownika 3, to otrzymamy liczbę równą

Zobacz!