5.59. Jeśli długość danego prostokąta powiększymy o 4 cm, a szerokość o 3 cm, to jego pole zwiększy się o 43 cm ^ 2 . Jeśli natomiast jego długość zwiększymy o 7 cm, a szerokość pozostawimy bez zmiany, to jego pole powiększy się o 28 cm ^ 2 . Oblicz długość i szerokość danego prostokąta.

5.59. Jeśli długość danego prostokąta powiększymy o 4 cm, a szerokość o 3 cm, to jego pole zwiększy się o 43 cm ^ 2 . Jeśli natomiast jego długość zwiększymy o 7 cm, a szerokość pozostawimy bez zmiany, to jego pole powiększy się o 28 cm ^ 2 . Oblicz długość i szerokość danego prostokąta.