5.60. Sprawdzian testowy z matematyki składał się z 50 pytań. Za każdą prawid towa odpowiedź uczeń otrzymywał 3 punkty, zaś za każdą odpowiedź błędną tracit 1 punkt. Na ile pytań uczeń odpowiedział poprawnie, skoro ze sprawdzianu otrzy mał 78 punktów?

5.60. Sprawdzian testowy z matematyki składał się z 50 pytań. Za każdą prawid towa odpowiedź uczeń otrzymywał 3 punkty, zaś za każdą odpowiedź błędną tracit 1 punkt. Na ile pytań uczeń odpowiedział poprawnie, skoro ze sprawdzianu otrzy mał 78 punktów?