5.6. W pewnej firmie zbadano, jakimi środkamni lokomocji dostają się do pracy jej pracownicy. Wyniki przedstawiono na diagramie częstości względnych (rysunek po niżej). 0,4 0,3 0,2 0,1 . 0,3 0,08 0.44 samochód służbowy samochód własny motocyki rower komunikacja miejska 0.12 0.06 Srodek częstość wzgleda lokomocji jaki procent pracowników firmy dostaje się do pracy innymi środkami a) Oblicz, transportu niż komunikacja miejska. b) lle osób przyjeżdża do pracy samochodem służbowym, jeśli wiadomo, że w fire mie pracuje 50 osób? c) lle osób przyjeżdża do pracy na motocyklu lub rowerze? d) Sporządź diagram kołowy zebranych wyników. Poniższy wykres przedstawia wyniki w.dligu godziny mandatami przez pewną liczbę patroli policji drogowej

5.6. W pewnej firmie zbadano, jakimi środkamni lokomocji dostają się do pracy jej pracownicy. Wyniki przedstawiono na diagramie częstości względnych (rysunek po niżej). 0,4 0,3 0,2 0,1 . 0,3 0,08 0.44 samochód służbowy samochód własny motocyki rower komunikacja miejska 0.12 0.06 Srodek częstość wzgleda lokomocji jaki procent pracowników firmy dostaje się do pracy innymi środkami a) Oblicz, transportu niż komunikacja miejska. b) lle osób przyjeżdża do pracy samochodem służbowym, jeśli wiadomo, że w fire mie pracuje 50 osób? c) lle osób przyjeżdża do pracy na motocyklu lub rowerze? d) Sporządź diagram kołowy zebranych wyników. Poniższy wykres przedstawia wyniki w.dligu godziny mandatami przez pewną liczbę patroli policji drogowej

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz