5.5. Pewna firma badająca rynek gier komputerowych zapytała losowo wybranych 200 uczniów o liczbę posiadanych przez nich gier komputerowych. Otrzymane wy przedstawia niki poniższy diagram 5% 12% brak gier 1 gra 2 gry 3 gry 4 i więcej gier 25% 386 201 a) llu spośród badanych uczniów: – ma co najmniej 3 gry komputerowe ma co najwyżej 2 gry? b) Przedstaw powyższe dane na diagramie słupkowym.

5.5. Pewna firma badająca rynek gier komputerowych zapytała losowo wybranych 200 uczniów o liczbę posiadanych przez nich gier komputerowych. Otrzymane wy przedstawia niki poniższy diagram 5% 12% brak gier 1 gra 2 gry 3 gry 4 i więcej gier 25% 386 201 a) llu spośród badanych uczniów: – ma co najmniej 3 gry komputerowe ma co najwyżej 2 gry? b) Przedstaw powyższe dane na diagramie słupkowym.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz