...

5.4. W pewnej klasie badano, ile czasu dziennie uczniowie poświęcają na odrabia nie prac domowych, i uzyskano następujące dane (w godzinach) od losowo wybra. nych 20 uczniów: 0,5 1 3 3 2,5 0,5 1,5 2 3 4 0,5 1 1 1 1,5 2,5 4 3 2 1. a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności oraz na diagramie kolumnowym. b) Oblicz, jaki procent uczniów przeznacza na odrabianie prac domowych mniej niż 5.

5.4. W pewnej klasie badano, ile czasu dziennie uczniowie poświęcają na odrabia nie prac domowych, i uzyskano następujące dane (w godzinach) od losowo wybra. nych 20 uczniów: 0,5 1 3 3 2,5 0,5 1,5 2 3 4 0,5 1 1 1 1,5 2,5 4 3 2 1. a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności oraz na diagramie kolumnowym. b) Oblicz, jaki procent uczniów przeznacza na odrabianie prac domowych mniej niż 5.

Zobacz!

Dodaj komentarz