5.62. Różnica dwóch liczb naturalnych dodatnich jest równa 10. Jeżeli większą z nich podzielmy przez mniejszą, to otrzymamy iloraz 3 i resztę 2. Wyznacz te liczby.

5.62. Różnica dwóch liczb naturalnych dodatnich jest równa 10. Jeżeli większą z nich podzielmy przez mniejszą, to otrzymamy iloraz 3 i resztę 2. Wyznacz te liczby.