5.63. Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 308. Jeżeli większą z nich podzielimy przez mniejszą, to otrzymamy iloraz 7 oraz resztę 28. Wyznacz te liczby.

5.63. Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 308. Jeżeli większą z nich podzielimy przez mniejszą, to otrzymamy iloraz 7 oraz resztę 28. Wyznacz te liczby.