5.64. Postanowiono obsadzić drogę wierzbami. Jeżeli na każdych 7 metrach posa dzić po 2 wierzby, to zostanie 118 wierzb. Jeżeli na każdych 7 metrach posadzić po 3 wierzby, to zabraknie 120 wierzb. Ile wierzb przygotowano do sadzenia i jak długa jest droga?

5.64. Postanowiono obsadzić drogę wierzbami. Jeżeli na każdych 7 metrach posa dzić po 2 wierzby, to zostanie 118 wierzb. Jeżeli na każdych 7 metrach posadzić po 3 wierzby, to zabraknie 120 wierzb. Ile wierzb przygotowano do sadzenia i jak długa jest droga? 

Chcę dostęp do Akademii!