5.65. Z okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ustawiono w sali gimna stycznej ławki dla wszystkich uczniów. Gdyby na każdej ławce usiadło 6 uczniów, to zabrakłoby dwóch ławek. Gdyby zaś na każdej ławce usiadło 8 uczniów, to zostałyby 3 ławki. Ilu uczniów jest w tej szkole i ile ławek ustawiono w sali gimnastycznej?

5.65. Z okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ustawiono w sali gimna stycznej ławki dla wszystkich uczniów. Gdyby na każdej ławce usiadło 6 uczniów, to zabrakłoby dwóch ławek. Gdyby zaś na każdej ławce usiadło 8 uczniów, to zostałyby 3 ławki. Ilu uczniów jest w tej szkole i ile ławek ustawiono w sali gimnastycznej?