5.69. Dwa kawałki stopu – jeden o zawartości 80% czystego złota, drugi o zawarto ści 40% czystego złota stopiono z 2,4 g czystego złota i otrzymano 12 g stopu o za wartości 78% złota. Jaka była masa każdego z kawałków stopu?

5.69. Dwa kawałki stopu – jeden o zawartości 80% czystego złota, drugi o zawarto ści 40% czystego złota stopiono z 2,4 g czystego złota i otrzymano 12 g stopu o za wartości 78% złota. Jaka była masa każdego z kawałków stopu?