5.68. W dwóch naczyniach znajduje się roztwór wodny soli: w pierwszym stężenie procentowe roztworu wynosi 25%, a w drugim jest równe 45%. Po ile kilo gramów każdego roztworu należy wziąć, aby otrzymat 8 kg mieszaniny o stężeniu naczyniu

5.68. W dwóch naczyniach znajduje się roztwór wodny soli: w pierwszym stężenie procentowe roztworu wynosi 25%, a w drugim jest równe 45%. Po ile kilo gramów każdego roztworu należy wziąć, aby otrzymat 8 kg mieszaniny o stężeniu naczyniu