5.74. Miejscowości A, B oraz C leżą przy tej samej drodze, przy czym miejscowość B leży pomiędzy A i C. Odległość między miejscowościami A i B jest równa 18 km. Dwóch chłopców wyruszyło jednocześnie: Jacek z miejscowości A i Wojtek z miej scowości B, idąc ze stałą prędkością. Gdyby obaj szli naprzeciw siebie, to spotkaliby się po 3 godzinach marszu. Gdyby obaj szli w kierunku miejscowości C, to po 2 go dzinach marszu odległość między nimi byłaby równa 20 km. Z jaką prędkością idzie każdy chłopiec?

5.74. Miejscowości A, B oraz C leżą przy tej samej drodze, przy czym miejscowość B leży pomiędzy A i C. Odległość między miejscowościami A i B jest równa 18 km. Dwóch chłopców wyruszyło jednocześnie: Jacek z miejscowości A i Wojtek z miej scowości B, idąc ze stałą prędkością. Gdyby obaj szli naprzeciw siebie, to spotkaliby się po 3 godzinach marszu. Gdyby obaj szli w kierunku miejscowości C, to po 2 go dzinach marszu odległość między nimi byłaby równa 20 km. Z jaką prędkością idzie każdy chłopiec?