5.75. Z miast A i B leżących w odległości 35 km wyruszyły naprzeciwko siebie po równoległych torach dwa pociągi osobowe i spotkały się po 15 minutach jazdy. Gdy by pociąg jadący z miasta A jechał z prędkością średnią dwa razy większą, zaś pociąg jadący z miasta B jechał z prędkością średnią cztery razy mniejszą, to pociągi te spotkałyby się również po 15 minutach jazdy. Z jakimi prędkościami średnimi jecha ty obydwa pociągi?

5.75. Z miast A i B leżących w odległości 35 km wyruszyły naprzeciwko siebie po równoległych torach dwa pociągi osobowe i spotkały się po 15 minutach jazdy. Gdy by pociąg jadący z miasta A jechał z prędkością średnią dwa razy większą, zaś pociąg jadący z miasta B jechał z prędkością średnią cztery razy mniejszą, to pociągi te spotkałyby się również po 15 minutach jazdy. Z jakimi prędkościami średnimi jecha ty obydwa pociągi?