...

5.76. Wysokość prawidłowego astrosłupa sześciokątnego wynosi 5√3 cm, a kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest równy 60°. Oblicz: a) sumę długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa, b) sinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy.

5.76. Wysokość prawidłowego astrosłupa sześciokątnego wynosi 5√3 cm, a kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest równy 60°. Oblicz: a) sumę długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa, b) sinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy.

Zobacz!