...

5.77. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt, którego boki mają długość 6 cm i 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne ostrosłupa mają po 13 cm długości. Oblicz a) wysokość ostrosłupa, b) wysokości h, i h₂ dwóch różnych ścian bocznych poprowadzone z wierzchołka tego ostrosłupa.

5.77. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt, którego boki mają długość 6 cm i 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne ostrosłupa mają po 13 cm długości. Oblicz a) wysokość ostrosłupa, b) wysokości h, i h₂ dwóch różnych ścian bocznych poprowadzone z wierzchołka tego ostrosłupa.

Zobacz!