...

5.78. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoramienny, którego dwa boki mają długość 17 cm, a długość trzeciego boku jest równa 16 cm. Wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° Oblicz: a) wysokość ostrosłupa b) długość krawędzi bocznych ostrosłupa.

5.78. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoramienny, którego dwa boki mają długość 17 cm, a długość trzeciego boku jest równa 16 cm. Wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° Oblicz: a) wysokość ostrosłupa b) długość krawędzi bocznych ostrosłupa.

Zobacz!