...

5.79. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt, którego boki mają długość 21 cm, 2 17 cm i 10 cm. Wysokość ostrosłupa jest równa 5 cm. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych tego ostrosłupa, b) cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny

5.79. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt, którego boki mają długość 21 cm, 2 17 cm i 10 cm. Wysokość ostrosłupa jest równa 5 cm. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych tego ostrosłupa, b) cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny

Zobacz!