...

5. Na rysunku obok [BA] < |CB oraz [AD] = [DC]. Prawdziwe jest zdanie: A. Prosta BD nie jest symetralną odcinka AC i pólprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC. AC polprosta B. Prosta BD nie jest symetralną odcinka BD jest dwusieczną kąta ABC C Prosta BD jest symetralną odcinka AC półprosta BD jest dwusieczną kąta ABC. D. Prosta BD jest symetralną odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC.

5. Na rysunku obok [BA] < |CB oraz [AD] = [DC]. Prawdziwe jest zdanie: A. Prosta BD nie jest symetralną odcinka AC i pólprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC. AC polprosta B. Prosta BD nie jest symetralną odcinka BD jest dwusieczną kąta ABC C Prosta BD jest symetralną odcinka AC półprosta BD jest dwusieczną kąta ABC. D. Prosta BD jest symetralną odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC.

Zobacz!