6.101. Jeżeli każdą krawędź danego sześcianu przedlużymy o 2 cm, to jego obję tość powiększy się o 98 cm ^ 3 . Oblicz długość krawędzi danego sześcianu.

6.101. Jeżeli każdą krawędź danego sześcianu przedlużymy o 2 cm, to jego obję tość powiększy się o 98 cm ^ 3 . Oblicz długość krawędzi danego sześcianu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz