...

6.102. W prostopadłościanie ABCDA,B,C,D 1 , podstawa ABCD jest kwadrater. Wysokość C,E trójkąta BC 1 D 3 , dzieli przekątna D, 8 na odcinki długości: [D, E] = 2dm E8=8 dm . Oblicz objętość tego prostopadłościanu.

 6.102. W prostopadłościanie ABCDA,B,C,D 1 , podstawa ABCD jest kwadrater. Wysokość C,E trójkąta BC 1 D 3 , dzieli przekątna D, 8 na odcinki długości: [D, E] = 2dm E8=8 dm . Oblicz objętość tego prostopadłościanu.

Zobacz!

Dodaj komentarz