6.105. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego kąt ostry ma miare 30°. Wszystkie krawędzie graniastosłupa mają jednakowa długość. Wiedząc, że pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. tego graniastoslupa jest równe 180 cm ^ 2 , oblicz objętość tego

 6.105. Podstawą graniastosłupa prostego jest romb, którego kąt ostry ma miare 30°. Wszystkie krawędzie graniastosłupa mają jednakowa długość. Wiedząc, że pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. tego graniastoslupa jest równe 180 cm ^ 2 , oblicz objętość tego 

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz