6.106. Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez, którego podstawy mają dłu. i 24 cm , a ramiona – 10 cm i 17 cm. Ściana boczna o najmniejszym polu gość 3 cm jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

6.106. Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez, którego podstawy mają dłu. i 24 cm , a ramiona – 10 cm i 17 cm. Ściana boczna o najmniejszym polu gość 3 cm jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz