...

6.114. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o polu równym . Dwie ściany bocze ne tego ostroslupa są prostopadłe do płaszczyzny podstawy, a dwie pozostałe two izą z nią katy odpowiednio równe 30 degrees / (60 degrees) . Oblicz objętość tego ostrostupa.

6.114. Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o polu równym . Dwie ściany bocze ne tego ostroslupa są prostopadłe do płaszczyzny podstawy, a dwie pozostałe two izą z nią katy odpowiednio równe 30 degrees / (60 degrees) . Oblicz objętość tego ostrostupa.

Zobacz!

Dodaj komentarz