...

6.115. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 6 cm, 3 dtugość trzeciego boku wynosi 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne maja jednako wa dlugość, równa 9 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

6.115. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 6 cm, 3 dtugość trzeciego boku wynosi 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne maja jednako wa dlugość, równa 9 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.  

Zobacz!

Dodaj komentarz