...

6.117. Podstawą ostrosłupa jest romb ABCD. Wysokość rombu DE poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli bok AB na odcinki takie, że |AE| = 61|EB| = 4 . Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. Wiedząc, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 170, oblicz: a) wysokość ostrosłupa b) objętość tego ostroslupa

6.117. Podstawą ostrosłupa jest romb ABCD. Wysokość rombu DE poprowadzona z wierzchołka kąta rozwartego dzieli bok AB na odcinki takie, że |AE| = 61|EB| = 4 . Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod tym samym kątem. Wiedząc, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 170, oblicz: a) wysokość ostrosłupa b) objętość tego ostroslupa 

Zobacz!

Dodaj komentarz