...

6.118. Punkty K, L, M są środkami krawędzi AB, BCI BB, sześcianu ABCDA,B,C,D, a) Jaką część objętości sześcianu stanowi objętość ostrosłupa KLMB? b) Wiedząc dodatkowo, że odległość wierzchołka B od płaszczyzny (KLM) jest równa sqrt(3) , oblicz długość krawędzi sześcianu.

6.118. Punkty K, L, M są środkami krawędzi AB, BCI BB, sześcianu ABCDA,B,C,D, a) Jaką część objętości sześcianu stanowi objętość ostrosłupa KLMB? b) Wiedząc dodatkowo, że odległość wierzchołka B od płaszczyzny (KLM) jest równa sqrt(3) , oblicz długość krawędzi sześcianu.

Zobacz!

Dodaj komentarz