...

6.130. Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny, którego wy sokość jest równa 5 cm, a odcinek łączący środki ramion ma długość 12 cm. Wie dząc, że przekrój tego graniastosłupa płaszczyzną zawierającą krawędź boczna gra. niastosłupa i przekątna jego podstawy ma pole równe graniastoslupa 130 cm ^ 2

6.130. Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny, którego wy sokość jest równa 5 cm, a odcinek łączący środki ramion ma długość 12 cm. Wie dząc, że przekrój tego graniastosłupa płaszczyzną zawierającą krawędź boczna gra. niastosłupa i przekątna jego podstawy ma pole równe graniastoslupa 130 cm ^ 2

Zobacz!

Dodaj komentarz