...

6.131. W sześcianie ABCDA, B, C, D , poprowadzono przekrój płaszczyzną zawierają cą przekątną BDi przechodząca przez C 1 Wyznacz (w przybliżeniu z dokładno ścią do 1º) miarę kąta nachylenia tego przekroju do plaszczyzny

6.131. W sześcianie ABCDA, B, C, D , poprowadzono przekrój płaszczyzną zawierają cą przekątną BDi przechodząca przez C 1 Wyznacz (w przybliżeniu z dokładno ścią do 1º) miarę kąta nachylenia tego przekroju do plaszczyzny

Zobacz!

Dodaj komentarz