6.134. Przekrojem sześcianu jest sześciokąt foremny, którego wierzchołkami są środki odpowiednich krawędzi sześcianu (zo- bacz rysunek obok). Wiedząc, że pole tego sześciokąta jest rów ne 6sqrt(3) , oblicz długość przekątnej sześcianu. Pole podstawy graniastosłupa prostego trójkątnego jest równe P. Przez wędź podstawy tej bryły poprowadzono płaszczyznę, która przecina przeciwległą krawędź boczną i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 degrees . Oblicz pole otrzymanego przekroju.

 6.134. Przekrojem sześcianu jest sześciokąt foremny, którego wierzchołkami są środki odpowiednich krawędzi sześcianu (zo- bacz rysunek obok). Wiedząc, że pole tego sześciokąta jest rów ne 6sqrt(3) , oblicz długość przekątnej sześcianu. Pole podstawy graniastosłupa prostego trójkątnego jest równe P. Przez wędź podstawy tej bryły poprowadzono płaszczyznę, która przecina przeciwległą krawędź boczną i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45 degrees . Oblicz pole otrzymanego przekroju.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz