6.135 Pole postawy graniastosłupa trójkątnego prostego trójkątnego jest równe P. Przez krawędź postawy tej bryły poprowadzono płaszczyznę, która przecina przeciwległą krawędź boczną i jest nachylona płaszczyzny podstawy 45 stopni. oblicz pole otrzymanego przekroju.

6.135 Pole postawy graniastosłupa trójkątnego prostego trójkątnego jest równe P. Przez krawędź postawy tej bryły poprowadzono płaszczyznę, która przecina przeciwległą krawędź boczną i jest nachylona płaszczyzny podstawy 45 stopni. oblicz pole otrzymanego przekroju.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz