6.136. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego boki mają długość 10 cm, 10 cm, 16 cm. Przez najdluższy bok podstawy poprowa dzono płaszczyznę, która przecina przeciwległa krawędź boczną i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 degrees . Oblicz pole otrzymanego przekroju.

6.136. Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt równoramienny, którego boki mają długość 10 cm, 10 cm, 16 cm. Przez najdluższy bok podstawy poprowa dzono płaszczyznę, która przecina przeciwległa krawędź boczną i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 degrees . Oblicz pole otrzymanego przekroju. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz