6.15. Dany jest sześcian, w którym punkt D jest środkiem odcinka AB. Na podsta. wie danych na rysunku sprawdź, czy odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) d)

6.15. Dany jest sześcian, w którym punkt D jest środkiem odcinka AB. Na podsta. wie danych na rysunku sprawdź, czy odcinek AB jest prostopadły do odcinka CD. Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) d)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz