6.16. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A3 a) A(2, – 3), B(6, 7); A(- 3/4, – 1), B(- 1/4, 8) b) A(- 4, 1), B(2, 7); A(1/8, 1 1/2), B(1/4, – 1/2) A 1

6.16. Wyznacz współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A3 a) A(2, – 3), B(6, 7); A(- 3/4, – 1), B(- 1/4, 8) b) A(- 4, 1), B(2, 7); A(1/8, 1 1/2), B(1/4, – 1/2)

A 1